Polityka Prywatności - Restauracja Łania

Przejdź do treści

Menu główne:

Firma
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES


 
§1 Definicje
 
Polityka – niniejszy dokument
 
Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.karbon2.pl
 
Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.
 
Usługodawca/Administrator -  Restauracja Łania Chorzów, PARK ŚLĄSKI
Al. Łani 1, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 
 
Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 
 
Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 
Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.
 
Dane osobowe - wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
 
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 

§2 INFORMACJE

 
Administratorem danych osobowych jest Restauracja Łania Chorzów, PARK ŚLĄSKI Al. Łani 1. Jako administrator danych,  przetwarzamy Państwa dane w celach związanych  z prawidłowym wykonaniem zawartych umów a także w następstwie kontaktu z nami za pośrednictwem wysłanego do nas formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej.
 
Państwa dane przechowywane są  na zabezpieczonych serwerach, przechowywane i przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa. Szanujemy prywatność naszych użytkowników, dlatego magazynowane dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim  a ich zabezpieczenie ma dla nas wysoki priorytet.
 
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych ze świadczeniem przez nas na Państwa rzecz usług, w celach marketingowych oraz mailingu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,
 
 
Pragniemy również poinformować, że macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Chęć skorzystania z tych praw proszę kierować na adres: biuro@lania.pl lub Restauracja Łania Chorzów, PARK ŚLĄSKI Al. Łani 1
 
Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru czyli do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Przekazane Restauracja Łania dane osobowe nie są sprzedawane natomiast są udostępniane podmiotom trzecim tj. podmiotom świadczącym usługi informatyczne na jej rzecz, podmiotom świadczącym usługi kurierskie w przypadku zakupów realizowanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego a także w przypadku wyraźnej Państwa zgody lub obowiązku  przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.
 
Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w naszych wewnętrznych uregulowaniach a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie jedynie wyselekcjonowanej informacji marketingowej.
 
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością kontaktu, brakiem możliwości wykonania usługi oraz przesłania ofert handlowych i  marketingowych.
 
 

§3 PLIKI Cookies i ICH RODZAJE

 
Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.
 
Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 
Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.
 

§4 Bezpieczeństwo

 
Mechanizmy składowania i odczytu - mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.
 
Cookies wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
 
Cookies zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookies.
 

§5 Cele do których wykorzystywane są pliki CookieS

 
Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 
Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 
Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do wsparcia usług społecznościowych.
 

§6 Serwisy zewnętrzne

 
Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:
 
·      Google Analytics
 


§7 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
 
 
Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
 

§8 Wymagania Serwisu
 
Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.
 

§9 Zmiany w Polityce Cookies
 
Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookies bez konieczności informowania o tym użytkowników. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookies zawsze będą publikowane na tej stronie. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookies.
Restauracja Łania
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego